ข่าวปลอม! โฆษณา โครงการลงทุน ที่รับรองโดย ก.ล.ต. บน Facebook

ข่าวปลอม! โฆษณา โครงการลงทุน ที่รับรองโดย ก.ล.ต. บน Facebook

จากที่มีการเผยแพร่ของโฆษณา โครงการลงทุน เงินปันผล 3 หมื่นบาท ที่รับรองโดยสำนักงาน ก.ล.ต. บน Facebook นั้น มีการตรวจสอบพบว่าเป็นข่าวปลอม โครงการลงทุน ก.ล.ต. – (28 เม.ย. 2565) ตามที่มีข้อความในประเด็นเรื่องโฆษณาบน Facebook เชิญชวนลงทุน โดยได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการโฆษณาในสื่อออนไลน์โดยระบุว่า 

สร้างเงินปันผลระยะยาว 30,000 บาท ต่อเดือนอย่างมั่นคง เเละมีการรับรองจาก ก.ล.ต. เริ่มลงทุนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า มีข้อความที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่าได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งยังแอบอ้างใช้โลโก้และชื่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับการใช้ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงและข้อความที่สร้างความน่าสนใจในการลงทุน ในหุ้นหรือเปิดพอร์ต ที่สร้างผลตอบแทนสูง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถตรวจสอบว่า ผู้ที่ชักชวน/ผู้ให้บริการ ได้รับอนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่ โดยตรวจสอบที่ www.sec.or.th/licensecheck หรือ ติดตั้งแอปพลิเคชัน SEC Check First

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1207

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โฆษณาดังกล่าวมีการแอบอ้างใช้โลโก้ของสำนักงาน ก.ล.ต. และใช้ภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่ใช่โฆษณาเชิญชวนจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สินเชื่อห่วงใย สู้ภัยโควิด จาก GSB – วงเงิน 1 หมื่น กู้ง่ายผ่านทาง MyMo

กลับมาดูกันกับ สินเชื่อห่วงใย สู้ภัยโควิด จากทางธนาคารออมสิน (GSB) ที่เปิดให้กู้ภายในวงเงิน 10,000 บาท และดำเนินการได้ง่ายผ่านแอป MyMo (29 เม.ย. 2565) ยังคงเปิดให้ดำเนินการอยู่กับ สินเชื่อห่วงใย สู้ภัยโควิด จากทางธนาคารออมสิน (GSB) ที่เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อเสริมความต้องการใช้เงินในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีวงเงิน 10,000 บาท และสามารถดำเนินการได้ง่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo

โดยรายละเอียดของสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ผ่าน MyMo จากทางธนาคารออมสิน (GSB) นั้น มีด้วยกันดังนี้

1. ประเภทของสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ผ่าน MyMo สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) เป็นสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และผู้ทีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง

2. วงเงินประจำสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) จะเปิดให้กู้ตามความจำเป็น โดยอนุมัติวงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท ทั้งนี้แล้วไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ๆ

3. ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้สินเชื่อห่วงใย สินเชื่อห่วงใย จะมีระยะเวลาในการชำระสูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมเป็นการรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) นั้น จะเป็นในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)

5. หลักประกันในการกู้เงินภายในสินเชื่อห่วงใย สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) นั้น ไม่ต้องใช้งานหลักประกันการกู้แต่อย่างใด

6. เอกสารประกอบการกู้ของสินเชื่อห่วงใย สินเชื่อห่วงใยจะมีการใช้งานเอกสารในการกู้สินเชื่อเพียงแค่ – บัตรประจำตัวประชาชน

7. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19)

8. การแจ้งผลการพิจารณาของสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ธนาคารออมสินจะทำการแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ภายใน 3 วัน ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่ การแจ้งเตือน (Notification) บน MyMo และ SMS (ข้อความสั้น) และจะต้องทำการยืนยันสัญญาณเงินกูเภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับการแจ้งเตือนอนุมัติ

9. การได้รับเงินสินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ธนาคารออมสินจะทำการปล่อยเงินกู้สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ให้แก่ผู้กู้ภายในระยะเวลา 3 วัน ผ่านบัญชีหลักในแอปพลิเคชัน MyMo

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป